Na zaměstnance je potřeba dohlížet. Protože kdyby tomu tak nebylo, s největší pravděpodobností by zvlčeli, počali by svou práci odbývat, lenošit. A pokud by byla ta možnost, určitě by se našel i leckdo, kdo by toho využil k přilepšení si na úkor zaměstnavatele.

popeláři

Vezměte si třeba takovou komunální techniku. Projíždí ulicemi a stará se o to, o co se starat má. Ale jak by to asi vypadalo, kdyby se přestala starat, že? A aby k tomu došlo, stačilo by, aby na ni nikdo nedohlížel bdělým okem. V tu ránu by to tu mohlo vypadat přímo otřesně.

Ovšem my můžeme být spokojeni. Ne v každém podobném voze sice sedí někdo z vedoucích pracovníků podobných firem http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/142394/zraneni-jurickove-v-ulici-nebylo-nahrane-pri-padu-si-opravdu-ublizila.html kdo by podřízené honil do práce a chvilku jim nedopřál oddechu, ale přesto nad těmito lidmi a stroji bdí pomyslné oko, jemuž nic neunikne.

Toto bez problémů kontroluje spotřebu paliva při různých pracovních režimech, sleduje vytíženost a odváděnou práci obsluhy strojů, hlídá, zda je plněn plán a podobně. A následně toto údaje ukládá na server, kde jsou tyto dostupné až po dva následující roky a mohou tedy posloužit jak ke kontrole, tak případně coby důkaz o provedení té které zadané práce. Plus jsou tu kontrolovány i provozní parametry motorů a nástavbových příslušenství a také lze odhalit naprostou většinu krádeží pohonných hmot.

popelář

Což pro majitele podobných firem představuje i více než třetinovou úsporu nákladů na provoz a logicky i větší konkurenceschopnost.
RMC systém je tedy pro podnikatele v této branži vysloveně požehnáním, darem seslaným z nebes. Jim https://www.rmc-system.com/sledovani-komunalni-techniky/ slouží naprosto dokonale. Protože díky tomuto systému mají přehled o svém strojovém parku, snadno zjistí, kde právě která technika je a co provádí, lze tu nastavovat výkazy a knihy jízd, lze tu trasovat podle historie, nastavit pravidelný servis či alarm pro případ překročení některých hraničních hodnot. A lze tak i zabránit krádežím pohonných hmot i celých strojů.

Takže jsou ti popeláři chudáci i dnes. Protože musí chodit do práce a pracovat. A kdyby se pokusili udělat v pracovní době nějaký ten melouch nebo ukrást nějakou tu naftu nebo rovnou celé vozidlo, brzy budou odhaleni.
Kvůli RMC systému.