Jednou ze základních podmínek, které musí každá firma splňovat, je existence fyzického sídla. Sem jim budou chodit úřední dopisy, sem mohou chodit zákazníci i zaměstnanci, kteří mají nějaký problém. Mělo by zde být umístěno ředitelství.

Je pochopitelné, proč je to takto zařízeno. Firma coby právnická osoba musí být dosažitelná a, podobně jako osoba fyzická, musí mít svou adresu. Ta je mimo jiné uvedena v rejstříku firem, který je pro každého volně k nahlédnutí.

klasické sídlo firmy

To vše je samozřejmě v pořádku, avšak s tím, jak se stále více přesouváme na internet, se změnilo i počínání firem. Ty dnes nemají pouze klasické fyzické sídlo. Existuje i virtuální sídlo firmy, a má jej prakticky každá právnická osoba, i když se výjimky samozřejmě najdou.

Jde v podstatě o webovou stránku, avšak aby mohla být považována za virtuální sídlo, musí splňovat několik náležitostí. Tou první je, že musí umožňovat komunikaci se současnými i potenciálními zákazníky. Jistě, na každém firemním webu dnes najdeme e-mailovou adresu jednotlivých oddělení, spolu se jmény vedoucích pracovníků, avšak někteří jdou ještě dál.

kontakt pomocí internetu

Příkladem mohou být chatovací okna, která zde často také nalezneme, především pak u velkých, nadnárodních společností, které si mohou dovolit platit lidi, kteří zde budou sedět a na dotazy lidí takto okamžitě odpovídat.

Je jasné, že to vše značně zjednodušuje, avšak je dobré se ptát, zda je tato možnost vhodná pro každého. Přeci jen, každá firma je jiná, a nelze příliš srovnávat malý rodinný podnik s velkým nadnárodním koncernem.

Přesto se mnozí shodují, že mít vlastní webovou stránku je pro prakticky jakýkoliv podnik jen přínosné. V případě potřeby je totiž možné si jej založit na některém z bezplatných serverů – nestojí vás to tedy nic, pouze čas, který budete jejímu spravování věnovat. A věřte, že se vám rozhodně vyplatí.