V současnosti čelíme téměř bezprecedentnímu zdražování takřka veškerého zboží. A jednou z věcí, které se dotýká nejvíc, jsou pohonné hmoty. Je to samozřejmě proto, že Rusko je jedním z největších dodavatelů ropy, hlavní ingredience při výrobě benzinu a nafty. To se samozřejmě nelíbí snad žádnému majiteli osobního automobilu. Ovšem je jen málo, co proti tomu může běžný člověk udělat. I to je důvod, proč se obrací na vládu s tím, aby se nějakým způsobem postarala o snížení cen. Jaké má ale ta možnosti?

 

Jednou z nich, kterou by si přála většina lidí, je zastropování cen. Jednoduše řečeno, znamená to, že vydají nařízení, aby ceny nepřesáhly určitou hranici. Touto cestou šlo například Maďarsko. Avšak ačkoliv se to z pohledu běžného člověka zdá ideální, ve skutečnosti tomu tak rozhodně není.

 

auto jedoucí po silnici

 

Hlavním problémem je to, že v tom případě bude muset stát dotovat čerpacím stanicím ušlý zisk. A to je vzhledem ke stavu státní pokladny, stejně jako dalším výdajům, se kterými je potřeba počítat, prakticky nereálné. Pak je zde samozřejmě možnost nechat vše na trhu, aby si celou věc vyřešil sám. To však v tomto případě rozhodně není ideální, neboť mnoho lidí jezdit potřebuje, ať už kvůli zaměstnání nebo z jiného důvodu, a nemohou tedy využít veřejnou hromadnou dopravu. I to jsou důvody, proč se naše vláda rozhodla jít jinou cestou. Raději zvolila kompromis, kdy čerpací stanice nemohou zvyšovat díky zdražování svůj zisk více, než jaký byl před válkou. Jednoduše řečeno, nemohou současnou situaci využít k dalšímu obohacení.

 

čerpací stanice pohonných hmot

 

Samozřejmě ani toto řešení není ideální, neboť stále znamená vysoké ceny pohonných hmot. Avšak je v současnosti jedinou možností, jak řidičům alespoň částečně pomoci a zároveň nezruinovat státní pokladnu. Mnoha lidem se současná situace samozřejmě nelíbí, a je to pochopitelné. Měli bychom si však uvědomit, že se to neděje pouze u nás, ale prakticky po celém světě. Není to tedy vina naší vlády, bez ohledu na to, kdo ji zrovna vede.