V současné době solární energie představuje jeden z nejrozšířenějších obnovitelných zdrojů energie v domácnostech. Její stále příznivější pořizovací hodnota, dostačující účinnost a výhodná pozice jsou faktory, které mohou být při výběru obnovitelného zdroje energie zásadní.

solární panely

Solární panely můžeme jednoduše rozdělit do tří skupin:

  • Monokrystalické

Jedná se o druh panelů, které se vyznačují největší účinností. Nejvyšších výkonů přitom dosahují na jižních stranách střech, kde dosahují účinnosti až 20%. Nevýhoda spočívá v poměrně vysoké pořizovací hodnotě, neboť jejich výroba je nesložitější.

  • Polykrystalické

Často se vyrábí z odřezků monokrystalických panelů, jejich náklady na pořízení jsou tedy značně nižší než v případě monokrystalických. Účinnost se pohybuje v rozmezí 12-17% a jsou vhodné i na méně osluněné strany střech.

  • Amorfní

Amorfní panely se vyznačují lehkostí, proto jsou vhodné i na plechové střechy skladů. Jejich účinnost obvykle nepřesáhne 10%. Amorfní panely však mohou využívat větší rozptyl vlnové délky, proto může ve výsledku jejich účinnost být stejně tak vysoká jako u ostatních druhů. Amorfní panely jsou vhodné i na málo slunné plochy střech.

Kam panely usadit?

Všeobecně platí, že solární panely budou nejlepších výsledků dosahovat na jižní straně střechy. Tato část však musí být ideálně osluněná co nejdéle, protože stíny stromů či vyšších domů mohou celkovou účinnost snížit až o 30%. V případě, že nemáte možnost instalovat fotovoltaicke panely na jižní stranu, je možné využít i jiné strany s větším množstvím panelů.

rodinný dům

Na co si dát pozor?

Před instalací panelů pečlivě zkontrolujte jejich stav. I nepatrné praskliny mohou snižovat účinnost, navíc se mohou postupně zvětšovat a celkovou účinnost ještě dále ovlivňovat. Některé praskliny nemusí být při pouhém pohledu patrné, je tedy dobré zkontrolovat panely již při dodávce. Ujistěte se, že panely jsou dostatečně uchycené a není možnost, jejich poškození během jízdy.