Dnešní školní systém se dlouho nezměnil. Zůstal stejný po dobu několika desítek let a asi nejsem jediný, který s ním nesouhlasí.
Základní škola učí, jak je z názvu jasné, ty nejzákladnější témata z daných předmětů. To si myslím, že není úplně problém. Až tedy na pár výjimek, kdy se třeba v českém jazyce probírá rozbor souvětí. Proč? To souvětí umím vytvořit, říct ho, ale proč bych musel rozebírat každé slovo, určovat u něj větný druh, pak věty rozdělit do skupin, a nakonec určit jaké souvětí je. Nedává mi to žádný smysl.
geometrie se vzorci
Můj nástup na střední školu byl poměrně divný. Divil jsem se ale, že se nezměnily předměty jako dějepis, biologie a další. Dějepis jsme začali řešit od úplného začátku. Proč to vše na základní škole tedy? Tam jsem měl 4 roky dějepis, proč se mám učit vše od znova. Nehledě na to, že mě zajímá pouze blízká minulost, ne že před X stovkami tisíci let se kamenovali neandrtálci. Proč bych toto měl vědět? A z toho mám být já klasifikován. Místo obecných předmětů, které jsme dávno probírali základně dříve, by se měly učit odborné předměty důležitější pro nás než nějaká historie, nebo ekologie. Ku příkladu odborného předmětu, který je právě důležitý, máme 2 hodiny týdně. Dějepisu ovšem 3. Přijde škole, že jsou důležitější dějiny než zvládání dovedností, kvůli kterým jsem si daný odbor vybral?
osvětlení knihovny
Maturita je další téma, které mě neuvěřitelně vytáčí. Máme si pamatovat 20 děl již zemřelých autorů, jejich životopis a co dalšího napsali. Proč tohle všechno? Proč raději nevěnuje maturita čas zkoušení lidí z gramatiky, nebo obecné znalosti, ale raději se ptá opět na minulost? Povinná maturita z matematiky je ovšem další nelogická věc, kterou zde jasně vidím a nelíbí se mi. Já obecně bych ji dělal tak i tak, ale znám spoustu lidí, kteří matematiku potřebovat vůbec nebudou a může jim to zkazit kompletně celé maturitní vysvědčení. A to jen kvůli tomu, že o tom rozhoduje nějaký zákon.