Většina lidí zamíří k moři. Má to pro ně cizokrajný náboj, protože u nás máme hodně přírodních krás, ale moře nám schází. Můžeme si třeba někam k přehradě, to je také velká vodní plocha, ale moře je moře. To se nedá nahradit nějakou kaluží. Navíc zde chybí ten solí prosycený vzduch, který se u některých moří hojně vyskytuje. A pak ta celková atmosféra, ta nikdy z nějakého rybníku nebude.  

Zde je zase jiná a pro nÄ›koho také nádherná. VeÄerní posezení u ohníÄku, opeÄené buÅ™tíky a chléb s hoÅ™Äicí, jo to je pro nÄ›koho nenahraditelné jakýmkoli moÅ™em.  

pohled  na jezero

Voda prostÄ› láká, a to je jedno, zda je to na píseÄné pláži, nebo na bÅ™ehu rybníka. Jak výše popsáno, každá má nÄ›co do sebe a odpoÄinek u ní je takový jiný než nÄ›kde jinde. JistÄ›, na horách si také ÄlovÄ›k může užít své a podle svého gusta, ale táboÅ™ení na bÅ™ehu Å™eky je prostÄ› nÄ›co naprosto jiného. U Å™eky jsou zase oblázky, krásnÄ› omleté vodou, takové placaté a je-li Å™eka dostateÄnÄ› Å¡iroká, házejí se žabky. Kupodivu, pokud to neumíte, moc jich neudÄ›láte. Musíte si to nacviÄit, a to je teprve ten pravý zážitek.  

V řece je koupání drobátko studenější nežli tam, kde je stojatá voda. Tam bývá voda zpravidla teplejší, ovšemže jak kde.  

řeka v lese

NÄ›kdo si jede k vodÄ› zaplavat, jiný volí kanou Äi jiný podobný Älun a ten tÅ™etí tam jde odpoÄívat jen tak. Bez nÄ›jakého úmyslu se položí tÅ™eba na pláži a pochrupkuje.  

Spousta lidí jezdí také k vodÄ› rybaÅ™it. Nahodí udici a pak u ní sedí do pozdních hodin. Nic je nemrzí, že nejsou pÅ™i lovu úspěšní. Druhý den jdou zase. I když nemají úspÄ›ch, pÅ™esto pÅ™icházejí znova a znova a stále si kupují nové pomůcky. Takže je nakonec ulovená ryba pÅ™ijde na pÄ›t tisíc, ale jim to nevadí. Mají radost jako malé dÄ›ti a jsou nadÅ¡eni z toho, jak si krásnÄ› odpoÄinuli.  

Takže vidíte, že u vody se dá odpoÄívat vÅ¡elijak a ledaskde. Jen chtít.